Pixum logo

Logo downloadcenter

Pixum logo standard CMYK

pixum_logo_cmyk.eps [539 KB]

Download »

Pixum logo standard RGB

pixum_logo_rgb.eps [391 KB]

Download »

Pixum logo standard RGB

pixum_logo_rgb.png [39 KB]

Download »

Pixum logo hvid CMYK/RGB

pixum_logo_white.eps [371 KB]

Download »

Pixum logo hvid RGB

pixum_logo_white.png [8 KB]

Download »

Pixum Logo + Claim CMYK

pixum_logo_claim_cmyk.eps
[828 KB]

Download »

Pixum Logo + Claim RGB

pixum_logo_claim_rgb.eps
[823 KB]

Download »

Pixum Logo + Claim RGB

pixum_logo_claim_rgb_dk.png
[26 KB]

Download »

Pixum Logo + Claim hvid CMYK/RGB

pixum_logo_white_claim_dk.eps
[811 KB]

Download »

Pixum Logo + Claim hvid RGB

pixum_logo_white_claim_dk.png
[23 KB]

Download »

Det beskyttede område omkring logoet

Det er muligt at placere logoet variabelt på fladen. Vigtigt er her, at der tages højde for at der skal reserveres en vis afstand til andre objekter.

Det beskyttede område omkring logoet er en fastlagt minimumsafstand mellem Pixum logoet og andre elementer (f.eks. andre logoer, grafik, sidens rand osv.). Det beskyttede område udregnes på alle 4 sider omkring logoet ud fra diameteren af Pixum solen "W" og udgør 0,25W omkring logoet.

Disse imaginære hjælpelinier er med til at optimere virkningen af logoet og til at minimere forstyrrelser.

Pixum Logo Pixum Logo Claim

Minimumstørrelse

Logoets størrelse er afhængig af det anvendelsesområdet, vigtigt er at logoets proportioner ikke ændres ved tilpasning til anvendelsesområdet. Logoet skal bruges i sin originalform. Det er ikke tilladt at forøge/formindske tegnafstanden (spatiering) eller at strække eller klemme logoet sammen.

Ved anvendesle af logoet er det vigtigt altid at overholde en minimumsbredde på 18 mm (ved tryk) og 80 px (ved webanvendelse) for at sikre en optimal læsbarhed.

Standardlogoet

Er der mest anvendte af Pixum logoerne. Som standard består Pixum logoet af en blå Pixum sol, grå bogstaver og en orangefarvet prik over iét.

Dette logo bør så vidt muligt anvendes!

Logoet må gerne anvendes på farvede overflader eller billeder, dog uden at virkningen og læsbarheden indskrænkes. Fortrinsvis fremtræder Pixum logoet i sin grundform på en hvid baggrund, Dette afspejler virksomheden og giver en højere genkendelsesværdi - dog er dette kke tvingende nødvendigt.

Dog skal der sørges for at logoet fremhæver sig tydeligt fra baggrunden. hvorfor vi har nogle retningslinier til farvemætningen der skal overholdes.

Godkendte anvendelsesmuligheder for Pixum´s standardlogo:

Pixum Logoet kan alternativt placeres på følgende baggrundsfarver: Grå, sort, cyan, og orange i de nævnte mætninger.

Grå

CMYK: C 0 | M 0 | Y 0 | K 50

Mætning: 7 - 30%

Sort

CMYK: C 0 | M 0 | Y 0 | K 100

Mætning: 90 - 100%

Cyan

CMYK: C 100 | M 0 | Y 0 | K 0

Mætning: 7 - 30%

Orange

CMYK: C 0 | M 75 | Y 100 | K 0

Mætning: 7 - 30%

Det hvide Logo

Denne variation af logoet er tænkt til anvendelse på farvede overflader. Hvor dog disse farver skal være passe til virksomheden.

De tilladte farver er farverne fra standardlogoet: cyan, orange og grå. Alle farvemætninger fra 60 - 100 % ved Pixum cyan, orange uog grå kan bruges til placeringen af det hvide Pixum logo.

Dog er den 100% farvemætning af baggrundfarven at foretrække.

Cyan: #00a6ef

CMYK: C 100 | M 0 | Y 0 | K 0

RGB: R 0 | G 166 | B 239

Orange: #ff6600

CMYK: C 0 | M 75 | Y 100 | K 0

RGB: R 255 | G 102 | B 0

Grå: #9b9b9b

CMYK: C 0 | M 0 | Y 0 | K 50

RGB: R 155 | G 155 | B 155

Anvendelse af Pixum logoet

Logoet skal altid placeres sådan, at læsbarheden og helhedsindtrykket optimeres!

Logoet skal bruges i sin originalform. Det er ikke tilladt at foretage ændringer i logoet. Derudover må der ikke der ikke foretages spatiering eller strækning/vridning af logoet, skallering af enkelte logoelemeter er ikke tilladt, afstande må ikke ændres, ligesom at det beskyttede område altid skal sikres. Der må ikke kastes skygge fra logoet eller laves rammer omkring logoet. 

Pixum logoet må principielt ikke ændres.

Alle farvemætninger af baggrunden på hvilke standardlogoet ikke fremstår tydeligt er ikke tilladt.

Farvekombinationer med Pixum logoet, hvor dele er logoet opsluges, eller hvor læsbarheden/genkendelsen mindskes betydeligt er ikke tilladt.

Farve-/logokombinationer, som kan skade virksomhedens kommunikation negativt er ikke tilladte. Pixum logoet må ikke placeres på virksomhedsfremmede baggrundsfarver. Der må kun bruges de farver som anvendes i logoet.