Hvor store bliver mine fremkaldte billeder?

Vi tilbyder dig fleksible mål til dine billedfremkaldelser, d.v.s. vi fremkalder dine billeder ud fra dine individuelle billedfiler. Du vælger billedernes bredde ved formaterne (9cm, 10cm, 11cm, 13cm, 20cm eller 30cm); længden på billederne bestemmes ud fra sideforholdet i dine billedfiler.

For på forhånd at se, hvor store dine fremkaldte billeder bliver, kan du gøre brug af vores billedkalkulator. Angiv billedfilens pixeltal og klik på det ønskede papirformat, og så let har du information om hvor store billeder du vil modtage.

Hvis du vil vide mere...

Hvorfor er målene angivet med decimaler?

På grund af omregning fra tommer til centimeter er papirene i formaterne 9cm, 10cm, 11cm, 13cm, 20cm og 30cm helt nøjagtigt 8,9cm, 10,2cm, 11,4cm, 12,7cm, 20,3cm og 30,5cm brede. Angivelserne tages fra fotopapirenes virkelige størrelse. Ved billedfremkaldelser uden kant fylder dit motiv hele papiret ud til kanten. Ved billeder med kant formindskes motivet en anelse, så der opstår en 5 mm bred kant rundt om billedet.

Hvordan kan jeg bestille mine billeder i det klassiske sideforhold 2:3 (f.eks. 10x15cm)?

Ved bestilling af dine billedfremkaldelser med vores Pixum fotounivers software kan du også vælge at bestille dine billeder i det klassiske billedformat (2:3 - som f.eks. 10x15 cm). Alternativt kan du selv beskære dine billedfiler til sideforholdet 2:3 ved hjælp af et billedbehandlingsprogram. Mere information om dine billeders sideforholds betydning kan du finde her »