Til dit personlige memoboard behøver du:

  • 1 foto på aludibond (40×60 cm) med ønskemotiv - mangles et passende motiv kan du finde et i vores Pixum Galleri.
  • 1 tavlefolie
  • 1 hvidt tavlekridt

Fremgangsmåde:

  1. Tilskær tavlefolien til det ønskede format. Tilskæringen bør passe i størrelsen til billedet på aludibondet. Ved et foto på aludibond i formatet 40×60 cm, hvor hovedmotiveet befinder sig på den venstre halvdel af dibondet vil det være naturligt at tilskære tavlefolien i en størrelse på minimum 20×30 cm.
  2. Klistre tavlefolien fast på den ønskede placering og sørg for at der ikke dannes luftblærer mellem folien og aludibondet.
  3. Hæng fotoet på aludibondet op på væggen.
  4. Nu er dit memoboard færdig og du kan skrive på det med tavlekridtet.

Vi ønsker dig god fornøjelse med denne kreative idé!